Kinderen

Uitgangspunten


De Plataanschool is een openbare school. Dat betekent, dat geen enkel onderscheid wordt gemaakt naar huidskleur, geloof, ras, geaardheid, afkomst etc..
Integendeel, op onze school staat de ontmoeting tussen de verschillende levensvisies centraal. Onze school schenkt aandacht aan die uiteenlopende denkbeelden en meningen.
Zo ontstaat een schoolbevolking welke een afspiegeling is van de samenleving waarop de school haar kinderen wil voorbereiden. Onze school geeft de kinderen gelegenheid godsdienstlessen te volgen.
Het geven van onderwijs is meer dan het aanleren van rekenen, taal, lezen en schrijven. Het omgaan met elkaar is eveneens van groot belang. Daarbij staan voor ons waarden als respect, solidariteit en verantwoordelijkheid centraal
.