Kinderen

Burgerschap, Kunst & Cultuur


Burgerschap
De kinderen groeien op in een samenleving met verschillende bevolkingsgroepen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen kennis hebben en kennis maken met verschillende achtergronden, religies en culturen van leeftijdsgenoten. Burgerschapsvorming is geen vak apart, maar een manier van omgaan met kinderen en lesgeven, waarbij kinderen uítgedaagd worden om na te denken over hun rol als burger in de Nederlandse samenleving. Het doel is, dat kinderen al vroeg leren hun verantwoordelijkheid te nemen in onze democratische samenleving. Om dit concreet te maken gebruiken we o.a. schooltelevisieprogramma's en lessen uit de aardrijkskunde- en geschiedenismethode. We schenken aandacht aan feesten en vieringen in het kader van intercultureel onderwijs.

Kunst en Cultuur
Naast veel aandacht voor taal en rekenen, besteden we ook aandacht aan de zogeheten 21ste eeuwse vaardigheden. Het gaat hier om bijvoorbeeld kritisch en creatief denken, sociale en culturele vaardigheden en problemen oplossen. Hiervoor hebben we het team van leerkrachten en pedagogische medewerkers uitgebreid met een vakleerkracht gym, een dramadocent en een dansdocent. Zij geven gymlessen, theaterlessen en kleuterdans. Samen met de leerlingen leggen we een tuin aan voor school, waar in het voorjaar de leerlingen kunnen ontdekken hoe planten groeien en insecten leven. 

Na schooltijd worden er ook allerlei activiteiten georganiseerd. Zo is er voor de leerlingen vanaf groep 4 judo-les, organiseert het wijkteam de meidenclub en krijgt de Kinderwijkraad een eigen huiskamer op school waar leerlingen na schooltijd kunnen chillen, huiswerk maken of een spelletje doen.

Daarnaast nemen we het kunstmenuprogramma van Kunstkade af. Dit programma zorgt gedurende het hele schooljaar voor diverse culturele activiteiten in groep 1 t/m 8.

De Plataanschool is een school in beweging. Samen met kinderopvang Sinne en andere betrokkenen, begeleiden en onderwijzen we kinderen met hoofd, hart en handen.