Kinderen

Welkom bij de Plataanschool!

 

De Plataanschool is een openbare school. Dat betekent dat geen enkel onderscheid wordt gemaakt naar huidskleur, geloof, ras, geaardheid, afkomst etc..Integendeel, op onze school staat de ontmoeting tussen de verschillende levensvisies centraal. Onze school schenkt aandacht aan die uiteenlopende denkbeelden en meningen.Zo ontstaat een schoolbevolking welke een afspiegeling is van de samenleving waarop de school haar kinderen wil voorbereiden. Het geven van onderwijs is meer dan het aanleren van rekenen, taal, lezen en schrijven. Het omgaan met elkaar is eveneens van groot belang. Daarbij staan voor ons waarden als respect, solidariteit en verantwoordelijkheid centraal. Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en wij proberen aan te sluiten bij de interesses en talenten van kinderen.We vinden het belangrijk de kinderen te helpen in hun ontwikkeling naar zelfstandige, evenwichtige mensen.Het is daarom belangrijk dat de kinderen hun kwaliteiten leren ontdekken, waardoor zij hun talenten kunnen ontwikkelen.OBS Plataanschool


    Directeur: dhr J. Boomsma 
    Plataanstraat 2
    8924 CR Leeuwarden
    tel. 058 - 266 94 94
    e-mail: directie.plataan@proloog.nl

Klik op het plaatje van Het Ouderportaal en er opent een nieuws scherm waar u kunt inloggen. 

 


 

VOOR OUDERS STAAN VEEL FOTO'S OP HET OUDERPORTAAL

MAAR ER STAAN OOK VEEL FOTO'S OP FACEBOOK.

WORD OOK VRIENDEN MET DE PLATAANSCHOOL OP FACEBOOK!!!